Diensten

Heeft u al een indicatie? Dan kunt u direct contact met ons opnemen via het
aanmeldformulier om u aan te melden voor de zorgverlening van ZNWT.

Heeft u nog geen indicatie? Dan kunt u deze aanvragen bij ZNWT. ZNWT werkt nauw samen met onze wijkverpleegkundige die de indicaties opstelt.

De wijkverpleegkundige gespecialiseerd in de indicatiestelling. Zij brengt uw zorgbehoefte, dagbesteding, hulpvraag en thuissituatie in kaart en zorgt dat u binnen vier weken de benodigde formulieren heeft om het bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Wilt u een indicatie aanvragen? Klik dan hier.

Diensten

Meld je nu aan!

Zorg naar wens Twente

Thuiszorg

U wilt zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar helemaal zelfstandig lukt dat niet meer? Dan bent u bij ZNWT aan het juiste adres. ZNWT biedt thuiszorg aan op de maat en wensen van onze cliënten. Wij streven ernaar om u zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Door onze zorgprofessionals kunnen wij veelzijdige zorg en ondersteuning
aanbieden, namelijk: 

- Hulp bij het huishouden

- Verpleging

- Verzorging

- Begeleiding

- Boodschappen

- Begeleiding bij bezoeken aan instanties

- Ondersteuning bij uw dagelijkse bezigheden

Thuiszorg Zorg naar wens twente

Dagbesteding voor oud en jong

Wilt u uw dag op een mooie en leuke manier beleven dan kan dat bij onze dagbesteding. Sociale contacten leggen met anderen, samen koffie of thee drinken, (bord)spellen, bewegen of rustig een puzzeltje zijn een paar van de vele activiteiten die wij voor u plannen! U en uw mantelzorger zijn bij ons welkom om een dagje mee te kijken en van onze activiteiten te genieten. Met onze dagbesteding bieden wij ondersteuning aan u en uw mantelzorger om een gezonde dagindeling en leefstijl te behouden.

Als u bijvoorbeeld wacht op een opname in een verpleeghuis, meer behoefte hebt aan sociale contacten of simpelweg een leuke dag wilt doorbrengen dan is de dagbesteding een vervullende oplossing. Ook helpt dit uw mantelzorger te ontlasten.

Dag besteding enschede

De activiteiten die wij bieden zijn bijvoorbeeld:

– Bordspellen
– Sportieve oefeningen
– Creatieve activiteiten zoals schilderen, kleien of knutselen
– Geheugenspellen om u scherp te houden

De activiteiten

Samen met u kijken wij naar uw behoeftes, interesses en waar u goed in bent. Zo stemmen wij de activiteiten op uw wensen af en kunnen wij samen er een leuke dag van maken! Natuurlijk is ook de mantelzorger welkom om aan de dagbesteding mee te doen.

Dagbesteding

Huishoudelijke hulp

Wij bepalen samen met u wat u nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Wij ondersteunen u bij het huishouden waar u het nodig heeft. De huishoudelijke taken waarbij wij ondersteunen zijn: schoonmaken, stofzuigen, afwassen en maaltijden klaarmaken.

In overleg met u gaan wij kijken wat er noodzakelijk is en waar u onze hulp nodig heeft. Wij vinden het belangrijk dat wij de wederzijdse verwachtingen duidelijk in kaart brengen en afspreken wanneer u de zorg ontvangt. Zo krijgt u de zorg naar uw wensen!

Persoonlijke service

Naast het bieden van huishoudelijk hulp zijn onze zorgprofessionals er ook voor u! zo kunt u rekenen op persoonlijke aandacht zodat u een goede en vertrouwelijke band op kan bouwen met onze zorgprofessionals.

Thuiszorg Enschede

Verzorging thuis

Onze zorgprofessionals ondersteunen u bij lichamelijke verzorging als dat zelfstandig niet meer lukt. Wij werken met kleine teams waardoor u altijd door vaste en vertrouwde
zorgprofessionals ondersteund wordt. Wij vinden het belangrijk dat u vaste personeel krijgt, want dat is wel prettig als het uw
lichamelijke verzorging betreft.

Onze verzorgende zorgprofessionals ondersteunen met:

- Ondersteuning bij het wassen

- Ondersteuning bij het aan- en uitkleden

- Ondersteuning bij het eten en drinken

- Ondersteuning bij het innemen van uw medicatie

- Ondersteuning bij aan- en uittrekken van steunkousen en zwachtelen

Aan de hand van uw indicatie kunnen wij samen kijken wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt en hoe wij dit kunnen realiseren. Wij maken samen afspraken die afgestemd zijn
op uw wensen en behoeftes en worden de afspr
aken vastgesteld in uw persoonlijke zorgplan.

Verzorging thuis

Voor het volgende komt u in aanmerking voor verpleging thuis:

– Wondverzorging
– Advies bij medicatie
– Ondersteuning en advies bij het revalideren
– Zorg in de laatste levensfase
– Verpleegtechnische handeling zoals injecteren, stomazorg, katheter verzorging en sondevoeding

Verpleging thuis

Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis langs als u verpleging nodig heeft. Bijvoorbeeld als u aan het revalideren bent na een ongeval, bij een (chronische) ziekte of nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.

Onze wijkverpleegkundige biedt verpleegkundige verzorging en ondersteuning thuis waar het nodig is, waarbij uw vraag centraal staat. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid staan bij ons voorop. De afspraken, wensen en behoeften worden vastgesteld in het zorgplan die wij samen met u opstellen.

ZNWT heeft een multidisciplinaire samenwerking. Dit houdt in dat onze zorgverleners nauw samenwerken met bijvoorbeeld met uw huisarts, fysiotherapeut, diëtist of andere specialisten. Hierdoor kunnen wij passende zorg aanbieden afgestemd op uw wensen en wederzijdse afspraken.

Aan de hand van uw indicatie kunnen wij samen kijken wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt en hoe wij dit kunnen realiseren. Wij maken samen afspraken die afgestemd zijn op uw wensen en behoeftes en worden de afspraken vastgesteld in uw persoonlijke zorgplan.

Huishoudelijk hulp

Begeleiding

Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding? Begeleiding met financiële of psychiatrische problemen? Begeleiding van uw gezin? Deze begeleidingsvragen behoren allemaal tot de
mogelijkheden van ZNWT en onze zorgprofessionals.

Bij ZNWT kunt u begeleiding krijgen om uw dagelijkse zaken te regelen. Hierbij helpen wij bij zaken zoals: administratie, het leggen van sociale contacten en herstel na ziekte.

De begeleiding heeft u bijvoorbeeld nodig als u dit tijdelijk niet zelf kan doen, door een handicap of psychische klachten. Ook bieden wij gezinsbegeleiding. ZNWT helpt u, waar het nodig is, om uw zelfredzaamheid te vergroten, zodat u weer zo snel
mogelijk de draad van uw gewone leven op kan pakken. Wat wij belangrijk vinden is dat u een vaste zorgbegeleider krijgt.

Onze zorgprofessionals begeleiden u met de volgende zaken om uw zelfredzaamheid te vergroten:

- Uw administratie

- Sociale contacten leggen en onderhouden

- Herstel na ziekte

- Een regelmatige dagindeling opzetten

- Hulp bij afspraken bij verschillende instanties

U kunt via onze aanmeldformulier uw begeleidingsaanvraag indienen. Zodra wij deze ontvangen komt onze zorgbegeleider langs om met u uw wensen en uw thuissituatie te bespreken. Wij richten ons vooral op wat u zelf al kunt en vullen wij aan met begeleiding waar nodig is. Hierdoor krijgen wij samen een beter beeld van uw situatie en kunnen wij samen afspraken maken en leggen wij dit vast in uw persoonlijke zorgdossier. Ieder persoon en zorgbehoefte is anders. Wij streven ernaar om onze zorg op uw wensen en behoeftes af te stemmen.

Gezinsbegeleiding

ZNWT helpt ook met het begeleiden van gezinnen. Onze professionele begeleiders kunnen u bijvoorbeeld begeleiden als u een moeilijke periode hebt gehad, een kind hebt met een chronische ziekte of verstandelijke of een lichamelijke beperking. We kijken samen naar haalbare doelen en oplossing voor uw thuissituatie en wordt dit vastgesteld in uw
persoonlijke begeleidingsplan. Wij ondersteunen en begeleiden u
bij uw administratie, hoe u uw huishouden kunt (re)organiseren en met administratie. 

Voorbeelden van de opvoedingsvragen kunnen zijn: “wat kan ik doen als mijn kind niet luistert” of “mijn kind slaapt of eet slecht” of “mijn kind heeft een chronische ziekte hoe kan ik het beste hier mee omgaan”. ZNWT ondersteunt u bij dit soort vragen zodat wij u kunnen ontlasten door hulp en ondersteuning te bieden.

Gezinsbegeleiding - znwt